VTT

Takaisin pääsivulle

InSert
Linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut

Hankkeen rakenne

Saneerausprosessi ja linjasaneerauksen tekniset toteutusvaihtoehdot jäsennetään modulaarisiksi. Pyrkimyksenä tässä on jakaa päätöksenteko selkeisiin vaiheisiin ja kuvata toteutusvaihtoehdot sisällöltään, laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan.

Teknisten toteutusvaihtoehtojen osalta painotetaan tyyppiratkaisu- ja valmis-osamenetelmiä saneeraustoimenpiteiden joustavuuden ja massaräätälöitävyyden varmistamiseksi erilaisia ja erisuuruisia tarpeita varten.

Projektin rajauksessa otetaan huomioon erilaiset taloyhtiöiden korjaustarpeet, joilla on suora yhteys linjasaneerauksiin. Tavoitteena on tarkastella toimintamallien soveltuvuutta myös laajempien korjaustoimenpiteiden toteuttamiseen.

Uusien liiketoimintamallien tutkimuksessa ja testaamisessa painotetaan erityisesti saneerausprosessin tiedonhallintaa prosessin eri vaiheissa sekä mahdollisen uuden integroivan toimijaroolin synnyttämistä tai jo olemassa olevan toimijaroolin muuttamista entistä enemmän tietointensiivisten palvelujen tuottajaksi.

Lisätietoja
Satu Paiho, erikoistutkija
puh. 020 722
Satu.Paiho@vtt.fi

hankkeen_rakenne_1.jpg (49201 bytes)

hankkeen_rakenne_2.jpg (36285 bytes)

Sivuston ylläpitäjä