VTT

InSert
Linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut
Päätavoitteet

Hankkeen rakenne

Tilaajan toimintamallit

Tiedottaminen ja viestintämenetelmät

Kenelle ja mitä?

Projektin osapuolet

Hankkeen aineistoa

virtuaai1.jpg (10812 bytes)

 

 

 

 

 

 

Linkki pääsivulle

InSert Joryn työalue
Projektiin osallistujille

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja
Satu Paiho, erikoistutkija
puh. 020 722
Satu.Paiho@vtt.fi

PÄÄTAVOITTEET
Kehitetään menetelmiä ja toimintamalleja kiinteistöjen linjasaneerausten hankintaan
  • Tilaajan ja toteuttajan toimintaprosessit
  • Päätöksenteon perusteet tilaajaprosessin eri vaiheisiin

Saneerausvaihtoehtojen tuotteistaminen ja palveluiden kaupallistaminen

  • Tuotekuvaukset
  • Palvelukuvaukset

Tutkitaan ja testataan uusia liiketoimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia

  • Asiakasprosessi
  • Kumppanuustoteutus
  • Uudet palveluinnovaatiot

Kehitetään ja testataan uusia ICT-pohjaisia ratkaisuja linjasaneerauksesta tiedottamiseen ja viestintään

Keskeistä on tilaajaprosessin eri vaiheisiin soveltuvien palvelujen kuvaus sisällön ja laajuuden suhteen. Välillisenä tavoitteena on, että myös palveluntarjoajat kuvaavat, jäsentelevät, kehittävät ja pilotoivat tuotteitaan syntyvää kysyntää vastaavasti.

Lisäksi hankkeessa tutkitaan ja testataan aivan uusia pitkäaikaisiin laatutakuisiin perustuvia liiketoiminta- ja palvelumalleja, joissa toimijoiden perinteiset roolit nykyisin lähes kaoottisessa toimitusketjussa kyseenalaistetaan. Keskeistä on tunnistaa potentiaaliset integraattorit verkostomaisessa toimintaympäristössä sekä hahmottaa ja testata toiminta- ja ansaintamallit niissä.

Hankkeessa kehitetään ja testataan myös uusia malleja tiedotukseen ja viestintään, joilla linjasaneeraukset ja niihin liittyvät toimenpiteet voidaan havainnollistaa ennakoivasti tilaajille ja ennen kaikkea asukkaille ja rakennusten käyttäjille.
Hanke toteutetaan yhdessä alan toimijoiden kanssa. Kumppaneina ovat kiinteistöjen omistajat, talotekniikka-alan suunnittelijat, urakoitsijat, kiinteistöpalveluyritykset, tuoteteollisuus, isännöitsijät ja pilotkohteiden edustajat.

Sivuston ylläpitäjä: Satu.Paiho@vtt.fi