VTT

Takaisin pääsivulle

InSert
Linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut

Tiedottaminen ja viestintämenetelmät

Hankkeessa kehitetään kiinteistöä ja sen saneerausta koskevaa tiedon saantia, välittämistä ja ylläpitoa helpottavia ICT-pohjaisia järjestelmiä eri toimijoiden tarpeisiin (asukas, hallitus, isännöitsijä, omistaja, palveluiden tarjoajat). Tavoitteena on visualisoida saneeraus tilaajaosapuolille ja erityisesti asukkaille havainnollisesti. Keinoina käytetään ainakin visualisointia ja lisätyn todellisuuden (augmented reality) tekniikoita internet-ympäristössä.

Tietointensiiviset palvelut

Tutkimuksessa selvitetään toimijoiden
roolien muutostarpeita palvelutarjoaman kehittämisessä.

Tietointensiivisten palvelujen sisältö kuvataan ja niiden tuottama lisäarvo analysoidaan. Perinteisten toimintamallien reunaehtoihin ja ansaintaan liittyvät ongelmakohdat analysoidaan ja esitetään kehityssuunnat uudelle verkostomaiselle liiketoiminnalle.


Lisätietoja
Satu Paiho, erikoistutkija
puh. 020 722
Satu.Paiho@vtt.fi

remontti.jpg (22215 bytes)

virtuaai3.jpg (7697 bytes)

virtuaai1.jpg (10812 bytes) virtuaai2.jpg (5309 bytes)

Sivuston ylläpitäjä