VTT

Takaisin pääsivulle

InSert
Linjasaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut

Tilaajan toimintamallit
Projektissa kehitetään rakennusten linjasaneerauksiin (putkistot ja sähkö) hankintamenette-lyjä, palvelu- ja toteutuskonsepteja sekä vaihtoehtoisia tietointensiivisiä toimintamalleja. Nämä korostavat asiakkuuden merkitystä linjasaneerausten läpiviennissä. Silloin myös palveluiden tarjoajalla on mahdollisuus entistä täsmällisempään tarjontaan.

Tuotteistaminen ja palveluiden kaupallistaminen

Saneerausvaihtoehdot määritellään sekä toimenpiteiden laajuuden että elin-kaarikustannusvaikutusten perusteella. Linjasaneerauksen palvelukonseptit perustuvat massakustomointiin ja elinkaarimalleihin.

Tuotteistamisella on mahdollista:

  • jatkaa linjastojen elinkaarta rakenteita rikkomatta
  • uusia linjastot modulaarisilla tuotteilla rakenteita rikkomatta
  • uusia linjastot laajojen kosteiden tilojen saneerausten yhteydessä.

Uudet palvelumallit painottavat käyttäjien tarpeita, aikataulu-, elinkaari- ja laatutakuita sekä sopimusmalleja ja uusia viestintäsovelluksia. Palvelumallit jaotellaan kolmeen ryhmään

  • korjauspalvelut
  • ennaltaehkäisevät palvelut
  • elinkaaripalvelut.
tuoteportfolio.jpg (81962 bytes)

Lisätietoja
Satu Paiho, erikoistutkija
puh. 020 722 4908
Satu.Paiho@vtt.fi

Sivuston ylläpitäjä